Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Long Thụ”

* Bài viết chỉ có 2 nguồn, không thông qua bình chọn, nhiều đoạn không nguồn trầm trọng, [http://dispenser.homenet.org/~dispenser/cgi-bin/webchecklinks.py?page=vi:Long_Th%E1%BB%A5 7 trên 10 nguồn trong bài bị chết]. Mình đề nghị rút sao bài này. --[[User:CVQT|<span style="background:#16ACDA;color:white">&nbsp;'''Messi-Suarez'''&nbsp;</span>]][[User talk:CVQT|<span style="background:#16WCDA;color:blue">&nbsp;-Neymar&nbsp;</span>]]-- 10:07, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
;Đồng ý
#{{OK}} Bài thiếu nguồn trầm trọng, cách biên tập còn thiếu bách khoa. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 15:52, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
;Phản đối
;Ý kiến
#{{YK}} Tôi vốn thấy ko nhất thiết việc rút sao các bài thuộc lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo, sẽ gây bất đồng đó --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="background:#FFD700;color:RED">&nbsp;'''Thánh - Đế'''&nbsp;</span>]] 12:20, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)