Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Long Thụ”

#{{YK}} Tôi vốn thấy ko nhất thiết việc rút sao các bài thuộc lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo, sẽ gây bất đồng đó --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="background:#FFD700;color:RED">&nbsp;'''Thánh - Đế'''&nbsp;</span>]] 12:20, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#:Tôi thấy việc cấp sao cho một bài viết đâu phải vì đó là bài liên quan tới tôn giáo? Quan điểm của bạn mới là dễ gây bất đồng ở đây. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 16:22, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)
#:::Ko, tôi xem Rút sao lần 1 rồi mới nói, người ta BV cái lĩnh vực này nhạy cảm cũng như tôi, à mà anh DangTungDuong, BQ rít sao có phiếu trắng ko --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="background:#FFD700;color:RED">&nbsp;'''Thánh - Đế'''&nbsp;</span>]] 01:30, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)