Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu”

:Cảm ơn bạn đã nói, còn việc checkuser, thì mình sẽ tự check cho bạn xem.--[[Thành viên:TRMC|<span style="color:black;">ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ</span>]]&nbsp;<small><sup>([[Thảo luận Thành viên:TRMC|Thảo luận]]&nbsp;'''·''' [[Special:Contributions/TRMC|Đóng góp]])</sup></small> 04:20, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)
::Không hiểu bạn có hiểu sai không chứ ý mình là mình tự điền tên vào [[Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản]] rồi nhờ HCV kiểm nhưng không biết họ có đồng ý không. Còn về việc mình so bì với bài Công nghệ ADN là bởi vì bạn nói với mình là nếu đến deadline mà mình chưa thêm xong thì bạn bỏ phiếu chống, nhưng mà hôm đó mới là hôm 16 mà bạn đã bỏ phiếu chống rồi nên mình mới nói như vậy. Liên kết trong bài này không ít, nên khi bạn có nói với mình thì mình định làm mỗi lần một ít vì khi đó còn nhiều thời gian, nhưng mà sau đó có chuyện xảy ra nên mình không lên wiki được, cho đến tận khi mình quay trở lại Đức mấy hôm trước mình mới có thời gian lên được.--[[Thành viên:TRMC|<span style="color:black;">ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ</span>]]&nbsp;<small><sup>([[Thảo luận Thành viên:TRMC|Thảo luận]]&nbsp;'''·''' [[Special:Contributions/TRMC|Đóng góp]])</sup></small> 13:39, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)
 
::::: Tôi nghĩ là không, bạn phải chưng bằng chứng rõ hơn như 2 acc này có sửa đổi gì giống nhau, tham gia chủ đề giống nhau, khoảng thời gian gần nhau, thảo luận giống nhau, câu chữ, ... ảnh hưởng đến Wikipedia như xa luân chiến, tạo đồng thuận, ... nhiều thứ để người kiểm định có cớ để kiểm định. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 14:25, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)