Khác biệt giữa các bản “Trưởng Tôn Đạo Sanh”

n
(AlphamaEditor)
 
==Tính cách==
Đạo Sanh liêm khiết, kiệm ước; thân làm tam công, mà ăn mặc không xa hoa, bày vẽ; dùng một tấm da gấu làm yên ngựa, mấy chục năm không đổi, người đời sánh ông với [[Yến Anh]]. Nhà cửa nhỏ hẹp, sau khi Đạo Sanh ra ngoài trấn, con em phá cũ xây mới, dựng thêm gian, sảnh; ông trở về, than rằng: “Xưa [[Hoắc Khứ Bệnh]] cho rằng [[Hung Nô]] chưa diệt, không lo việc nhà. Nay giặc mạnh còn lởn vởn Mạc Bắc, tôi há có thể ngồi hưởng xa xỉ à!” rồi trách mắng con em, lệnh cho phá bỏ nhà mới <ref name="A"/>.
 
Thời Thái Vũ đế, Đạo Sanh tại nhiệm sở có thành tích tốt, trong những việc lớn nhiều lần bàn luận hợp ý hoàng đế; làm tướng có quyền mưu, giỏi phủ dụ tướng sĩ. Thái Vũ đế mệnh cho Ca công đi quanh quần thần mà hát rằng: “Trí như [[Thôi Hạo]], liêm như Đạo Sanh.” Nhưng Đạo Sanh về già lại bị vợ là Mạnh thị mê hoặc, người đời đem lời ca ấy giễu cợt ông <ref name="A"/>.
433

lần sửa đổi