Khác biệt giữa bản sửa đổi của “PricewaterhouseCoopers”

n
AlphamaEditor
(Trang mới: “Pricewaterhousecoopers, hay còn gọi là PwC, là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay cùng với Deloitte, Ernst & You…”)
 
n (AlphamaEditor)
 
Công ty được thành lập vào năm 1998 bởi sự sát nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse.
{{tham khảo}}
<references />
{{sơ khai}}