Sb1593

Gia nhập ngày 4 tháng 10 năm 2010
* Lần I (Tháng 1 - 2/2013): Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Kỹ thuật, Phó Ban Nội dung.
* Lần II (Tháng 3/2014): Trưởng Ban Kỹ thuật, Phó Ban Nội dung.
 
=== Phần mềm Trí tuệ Athena ===
* Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Ninh Thuận
* Trường Trung học phổ thông Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
* Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, Tỉnh Bình Thuận
* Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng
* Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
* Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Tỉnh Vĩnh Phúc
 
=== Câu lạc bộ Geoid ===
909

lần sửa đổi