Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng Hóa, Tuyên Hóa”

n
Đã khóa “Đồng Hóa, Tuyên Hóa”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:19, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ…
n (Đã lùi lại sửa đổi của Trần Thành Official (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 113.185.7.99)
n (Đã khóa “Đồng Hóa, Tuyên Hóa”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:19, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ…)
52.152

lần sửa đổi