Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Đông Timor]]
* [[Nhật Bản]] ([[Giờ chuẩn Nhật Bản]])
* [[Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|CHDCND Triều Tiên]] và [[Hàn Quốc]] (Giờ chuẩn Triều Tiên)
* [[Palau]]
 
Người dùng vô danh