Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bóng đèn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:SwissKeroseneLamp.jpg|100px]]
==Loại '''Bóng đèn''' ==
===Đèn Điện===
*[[Đèn huỳnh quang]]
*[[Đèn sợi đốt]]
===Đèn Dầu===
*[[Đèn điện tử chân không]]
*Phần chụp đèn bằng [[thủy tinh]] của [[đèn dầu]].
Người dùng vô danh