Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bóng đèn”

Lùi về phiên bản 14132546 của Cheers!-bot
(Lùi về phiên bản 14132546 của Cheers!-bot)
==Loại '''Bóng đèn''' ==có thể là:
[[Bóng đèn]] một công cụ có khả năng phát sáng khi tương tác với Điện như [[Đèn Điện]] hay tương tác Dầu lửa hay Dầu xăng với nhừ [[Đèn Măng Son]] ...
[[Tập tin:Leuchtstofflampen-chtaube050409.jpg|200px]][[Tập tin:Gluehlampe 01 KMJ.png|100px]]
[[Tập tin:SwissKeroseneLamp.jpg|100px]]
==Loại '''Bóng đèn''' ==
===Đèn Điện===
*[[Đèn huỳnh quang]]
*[[Đèn sợi đốt]]
*[[Đèn điện tử chân không]]
 
===Đèn Dầu===
*Phần chụp đèn bằng [[thủy tinh]] của [[đèn dầu]].
{{trang định hướng}}