Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Vương Lãng tập]], thu thập các tác phẩm của [[Vương Lãng]]
* [[Vương Bật truyện]] của [[Hà Thiệu]], ghi chép về [[Vương Bật]]
* [[Thế ngữ]], còn có tên là [[Ngụy Tấn thế ngữ]] của [[Quách Ban]], ghi chép về tư tưởng, lời nói, việc làm và đời sống sinh hoạt của các văn nhân thời Ngụy, Tấn
* [[Tứ thể thư thế]] của [[Vệ Hằng]]
* [[Giao Quảng ký]] của [[Vương Ẩn]], ghi chép địa lý [[Giao Châu]] và [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]]
* [[Thông ngữ]] của [[Ân Cơ]]
* [[Dị đồng bình]] của [[Tôn Thịnh]], nằm trong [[Dị đồng tạp ký]]
* [[Dị vật chí]], khuyếtcủa danh[[Dương Phu]]
* [[Dị lâm]] của [[Lục Thị]]
* [[Hoa Đà biệt truyện]], ghi chép về [[Hoa Đà]]