Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Đường Canh]], người thời [[Nhà Tống|Bắc Tống]] phê bình cách xưng hô quốc hiệu [[Thục Hán]] của [[Trần Thọ]] như sau:
{{cquote|
''Trên từ [[Sử ký Tư Mã Thiên]], dưới đến [[Tân Ngũ Đại sử|Ngũ Đại sử]], trong khoảng mấy ngàn năm, từ vương bá chính thống đến tiếm ngôi loạn tặc, từ các nước nhỏ, cho đến các nước Man Di Nhung Địch ở bên ngoài, sử gia không bao giờ là không ghi chép quốc hiệu, nhưng Tam quốc chí thì không thế. Cha con [[Lưu Bị]] nối tiếp nhau cai trị hơn bốn chục năm, trước sau đều xưng quốc hiệu là Hán, chưa từng xưng là Thục bao giờ, nếu như có xưng Thục thì cũng chỉ là lời tục xưng mà thôi. [[Trần Thọ]] phế bỏ chính hiệu, dùng lời tục xưng, làm theo ý riêng của Ngụy Tấn, bỏ đi phép công của người viết sử. Dụng ý như thế, thì những việc thiện ác khen chê trong sách chắc cũng định đoạt luôn, là đáng tin ư!''<ref>Đường Canh, [[s:zh:三国杂事|Tam quốc tạp sự]]: ''"Thượng tự Tư Mã Thiên Sử ký, hạ chí Ngũ Đại sử, kỳ gian số thiên bách niên, chính thống thiên bá dữ phu tiếm thiết loạn tặc, thậm vi chí nhược chi quốc, ngoại chí Man Di Nhung Địch chi bang, sử gia vị hữu bất thư kỳ quốc hiệu giả, nhi Tam quốc chí độc bất nhiên. Lưu Bị phụ tử tương kế tứ thập dư niên, thủy chung hiệu Hán, vị thường nhất xưng Thục; kì xưng Thục, tục lưu chi ngữ nhĩ. Trần Thọ truất kỳ chính hiệu, tòng kỳ tục xưng, tuần Ngụy Tấn chi tư ý, phế sử gia chi công pháp. Dụng ý như thử, tắc kỳ sở thư thiện ác bao biếm dư đoạt, thượng khả tín hồ!"''</ref>}}
 
[[Đường Canh]] còn ghi lại lời [[Vương An Thạch]] khuyên [[Âu Dương Tu]] biên soạn lại lịch sử thời Tam Quốc:
 
{{cquote|
''Trước kia [[Âu Dương Tu|Âu Dương Văn Trung công]] viết [[Tân Ngũ đạiĐại sử|Ngũ đạiĐại sử]], [[Vương An Thạch|Vương Kinh công]] nói rằng: Chuyện thời Ngũ đạiĐại, không đủ để ghi chép, sao đủ làm phiền đến ông. Những chuyện đáng vui mừng thời Tam Quốc rất nhiều, đều bị Trần Thọ phá hoại. Bây giờ có thể viết lại''<ref>Đường Canh, [[s:zh:三国杂事|Tam quốc tạp sự]]: ''"Vãng thời Âu Dương Văn Trung công tác Ngũ đạiĐại sử, Vương Kinh công viết: Ngũ đạiĐại chi sự, vô túc thái giả, thử hà túc phiền công? Tam quốcQuốc khả hỉ sự thậm đa, tất vi Trần Thọ sở hoại. Khả canh vi chi."''</ref>.}}
 
Tam quốc chí quyển 20: ''Vũ Văn thế Vương Công truyện'' có chép việc ''[[Tào Xung]] cân voi'', [[Hà Trác]] (người thời [[nhà Thanh|Thanh]]) nghi ngờ rằng việc này không chắc đã có thật: