Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỉ lệ xích”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thiếu nguồn gốc}}
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo]]
'''Tỉ lệ xích''' T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ(trên bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế.