Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Cộng đồng”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Hungnethp (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Langtucodoc)
| rowspan="2" class="toccolours" width="55%" style="padding: 1em; padding-top: 0.5em"|
<h2 style="border-bottom-color: #00ff00; text-align: right; text-transform: lowercase"><span style="float: left; font-size: 80%">[[{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]]</span>Hôm nay</h2>
 
===Tin tức về dự án Wikimedia===
{{Thời sự Wikipedia}}
 
===Tin tức về {{SITENAME}}===
{{Tin tức Wikipedia}}
 
===Việc cần giúp===
===Thảo luận===
{{Thảo luận mới}}
 
===Cộng tác hằng tuần===
{{Wm-cotw}}
 
===Thời sự ở các dự án===
{{Hình tượng|hình=Wikizine.png|ngang=200px|cao=44px|liên kết=m:Wikizine}}
'''Tạp chí ''[[m:Wikizine|Wikizine]]'''''<br /><small>Các dự án Wikimedia và Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (gửi thư điện tử tiếng Anh)</small>
 
<!-- {{Hình tượng|hình=Signpost with text.png|ngang=200px|cao=90px|liên kết=en:Wikipedia:Wikipedia Signpost}} -->
'''Tuần báo ''[[:en:Wikipedia:Wikipedia Signpost|Wikipedia Signpost]]'''''<br /><small>Wikipedia tiếng Anh, Wikipedia nói chung, bài báo nhắc đến Wikipedia, và Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (trên Wikipedia tiếng Anh)</small>
<div class="nounderline">[[:de:Wikipedia:Kurier|<span style="display: block; width: 200px; height: 44px; background-color: #ff0000; color: #ffffff !important; font-family: 'Arial', 'Helvetica', 'Verdana', sans-serif; font-size: 30px; text-align: center; padding-top: 5px">WIKIKURIER</span>]]</div>
'''Tuần báo ''[[:de:Wikipedia:Kurier|Wikikurier]]'''''<br />
<small>Wikipedia tiếng Đức</small>
 
| class="toccolours" width="45%" style="padding: 1em; padding-top: 0.5em"|
 
{{Tài nguyên}}
 
===Cộng tác hằng tuần===
{{Wm-cotw}}
 
===Thời sự ở các dự án===
{{Hình tượng|hình=Wikizine.png|ngang=200px|cao=44px|liên kết=m:Wikizine}}
'''Tạp chí ''[[m:Wikizine|Wikizine]]'''''<br /><small>Các dự án Wikimedia và Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (gửi thư điện tử tiếng Anh)</small>
 
<!-- {{Hình tượng|hình=Signpost with text.png|ngang=200px|cao=90px|liên kết=en:Wikipedia:Wikipedia Signpost}} -->
'''Tuần báo ''[[:en:Wikipedia:Wikipedia Signpost|Wikipedia Signpost]]'''''<br /><small>Wikipedia tiếng Anh, Wikipedia nói chung, bài báo nhắc đến Wikipedia, và Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (trên Wikipedia tiếng Anh)</small>
<div class="nounderline">[[:de:Wikipedia:Kurier|<span style="display: block; width: 200px; height: 44px; background-color: #ff0000; color: #ffffff !important; font-family: 'Arial', 'Helvetica', 'Verdana', sans-serif; font-size: 30px; text-align: center; padding-top: 5px">WIKIKURIER</span>]]</div>
'''Tuần báo ''[[:de:Wikipedia:Kurier|Wikikurier]]'''''<br />
<small>Wikipedia tiếng Đức</small>
 
|-