Khác biệt giữa các bản “Tài chính”

* [[Tài chính đối ngoại]]
* Tài chính hộ gia đình, cá nhân
* [[Tài chính trung gian]] bao gồm các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng
Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của tài chính.
 
Người dùng vô danh