Khác biệt giữa các bản “Madonna”

* [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:jvfyxqe5ldae Madonna] trên ''[[Allmusic]]''
* [http://www.rollingstone.com/artists/madonna/biography Madonna] trên ''[[Rolling Stone (tạp chí)|Rolling Stone]]''
 
----
 
{{start box}} {{Giải thưởng}}
Người dùng vô danh