Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Âm thanh”

 
===Cú pháp===
<nowiki>{{Audio|Tên tập tin|Mô tả tập tin}}</nowiki>
<nowiki>
{{Audio|Tên tập tin|Mô tả tập tin}}
</nowiki>
 
'''Ví dụ mã sau:'''
<nowiki>{{Audio|sv-Alfred_Nobel.ogg|'''Alfred Bernhard Nobel'''}}</nowiki>
<nowiki>
{{Audio|sv-Alfred_Nobel.ogg|'''Alfred Bernhard Nobel'''}}
</nowiki>
 
'''Cho ra:'''
Người dùng vô danh