Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{cquote|
;If you believe in it, it is real, if you do not, it is fiction...|||''Ichihara Yūko'' <sup>[[XXXHOLiC]]</sup>}}
 
{{Thảo luận Thành viên:Himekou/Bản nháp/Body}}
 
[[en:User:Himekou]]