Khác biệt giữa các bản “American Idol (mùa 5)”

n (Bổ sung thông tin)
 
== Chung kết ==
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=26
|tháng=07
|năm=2009
|1 = Tiếng Anh
}}
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="margin:0 1em 1em 0; text-align:left;"
|-
Người dùng vô danh