Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

* Anh em khác mẹ
** [[Vũ Văn Sỹ Cập]], tướng nhà Tuỳ, nhưng ông này nghe theo lời khuyên của người bạn [[Dương Nghĩa Thần]] (còn gọi Uý Trì Nghĩa Thần, tướng nhà Tuỳ, đóng quân ở đài Đông Lăng) và đầu hàng [[Lý Uyên]] (Đường Cao Tổ) trước khi Vũ Văn Hoá Cập tự xưng hoàng đế. Ông là người duy nhất trong gia tộc còn sống sau năm 619 và sau này trở thành tể tướng [[nhà Đường]].
 
===Trong tiểu thuyết===
Trong tiểu thuyết [[Thuyết Đường]] ([[:zh:说唐|说唐]]), ông có một con trai tên [[Vũ Văn Thành Đô]] (宇文成都), người được xem là đệ nhất dũng sĩ [[nhà Tuỳ]], và hai người con khác tên là Vũ Văn Thành Long (宇文成龙) và Vũ Văn Thành Hổ (宇文成虎).
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh