Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Long Thụ”

#{{OK}} Bài chỉ có 2 nguồn, quá ít cho bài chọn lọc.--[[Thành viên:Namnguyenvn|Namnguyenvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnguyenvn|thảo luận]]) 16:25, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)
;Phản đối
# Ít nguồn không bằng nguồn tốt, sử dụng hợp lý. Tôi đã nêu ý kiến về việc này tại trang đề nghị rút sao của bài [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Immanuel Kant|Immanuel Kant]]. [[Thành viên:Grenouille vert|GV]] ([[Thảo luận Thành viên:Grenouille vert|thảo luận]]) 13:51, ngày 11 tháng 9 năm 2015 (UTC)
;Ý kiến
#{{YK}} Tôi vốn thấy ko nhất thiết việc rút sao các bài thuộc lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo, sẽ gây bất đồng đó --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="background:#FFD700;color:RED">&nbsp;'''Thánh - Đế'''&nbsp;</span>]] 12:20, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)