Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Long Thụ”

#{{OK}} Bài chỉ có 2 nguồn, quá ít cho bài chọn lọc.--[[Thành viên:Namnguyenvn|Namnguyenvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnguyenvn|thảo luận]]) 16:25, ngày 31 tháng 8 năm 2015 (UTC)
;Phản đối
# {{OK?}} Ít nguồn không bằng nguồn tốt, sử dụng hợp lý. Tôi đã nêu ý kiến về việc này tại trang đề nghị rút sao của bài [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Immanuel Kant|Immanuel Kant]]. [[Thành viên:Grenouille vert|GV]] ([[Thảo luận Thành viên:Grenouille vert|thảo luận]]) 13:51, ngày 11 tháng 9 năm 2015 (UTC)
#:Bạn [[Thành viên:Grenouille vert|GV]], 2 chú thích [gần như] là hoàn toàn không còn phù hợp với mặt bằng chung của các bài viết chọn lọc hiện tại; bên en cũng có quy định như thế mà. 7 chú thích của [[Immanuel Kant]] cũng có thể bị đem ra rút sao sau này (đoạn mở đầu đã trích bản mẫu cquote????). Đó còn chưa kể là nhiều đoạn trong cả hai bài hoàn toàn không nguồn, Chú thích không theo bản mẫu,... Chắc lâu lâu bạn mới vào một lần nên có thể chưa hiểu hết mặt bằng hiện tại. --[[User:CVQT|<span style="background:#16ACDA;color:white">&nbsp;'''Messi-Suarez'''&nbsp;</span>]][[User talk:CVQT|<span style="background:#16WCDA;color:blue">&nbsp;-Neymar&nbsp;</span>]]-- 14:15, ngày 11 tháng 9 năm 2015 (UTC)
;Ý kiến
#{{YK}} Tôi vốn thấy ko nhất thiết việc rút sao các bài thuộc lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo, sẽ gây bất đồng đó --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="background:#FFD700;color:RED">&nbsp;'''Thánh - Đế'''&nbsp;</span>]] 12:20, ngày 30 tháng 8 năm 2015 (UTC)