Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặc khu hành chính”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*[[Papua]] (đã được đề nghị, bây giờ là một tỉnh)
 
===[[Philippines]]===
*[[Cordillera|Đặc khu hành chính Cordillera]] (bắt đầu từ năm 1987)
 
Người dùng vô danh