Khác biệt giữa các bản “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2003 của FIFA”