Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:222.252.8.34”

Xin bạn đừng đưa thông tin vào tiêu bản bạn có biết khi chưa được đề cử. Bạn cũng nên tham khảo các [[Wikipedia:Bạn có biết|tiêu chí]] để đề cử một bài nào đó vào tiêu bản này. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 03:27, ngày 9 tháng 6 năm 2009 (UTC)
 
== [[Lộc Tục]] ==
Theo bài [[vua Việt Nam]].[[Thành viên:Ti2008|Ti2008]] ([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|thảo luận]]) 04:57, ngày 30 tháng 7 năm 2009 (UTC)
:Các ông vua huyền thoại của Trung Hoa và Việt Nam được xem là đã sống trên 100 tuổi. Cũng nên nhớ họ chỉ là những vị vua '''huyền thoại'''.[[Thành viên:Ti2008|Hakhamanish]] ([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|thảo luận]]) 05:00, ngày 30 tháng 7 năm 2009 (UTC)
Người dùng vô danh