Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
fix Lỗi CS1
| last = Turner | first = Alan | authorlink = | coauthors = Antón, Mauricio
| title = The Big Cats and Their Fossil Relatives | publisher = [[Columbia University Press]]
| edition = | date = 1997-04-ngày 15 tháng 4 năm 1997 | location = | pages = 233 | language =
| url = http://books.google.com/books?id=66mRJSxIAfoC&printsec=frontcover
| oclc = 34283113 | id = | isbn = 978-0-231-10228-5 | mr = | zbl = | jfm = }}</ref>
986.568

lần sửa đổi