Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độc lập”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại,)
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{bài cùng tên}}
'''Độc lập''' quyền bất khả xâm phạm của một [[đất nước]], một [[quốc gia]] bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có [[chủ quyền tối cao]].
 
Khái niệm "độc lập" có ý nghĩa tương phản với "nô dịch" (sự khuất phục). Khái niệm nô dịch chỉ một vùng lãnh thổ chịu sự điều khiển về [[chính trị]] và [[quân sự]] của một [[chính quyền]] ở bên ngoài. Khái niệm độc lập đôi khi cũng được dùng với nghĩa là [[bá quyền]] bị điều khiển gián tiếp của một quốc gia khác có sức mạnh hơn.
 
Mặc dù việc chống lại [[thực dân hóa]] (phi thực dân hóa) chống lại sự chia cắt thường trùng với việc giành độc lập, nhưng chúng không được lẫn lộn với [[cách mạng]], khái niệm đề cập đến [[sự xung đột]], [[bạo loạn]] lật đổ sự thống trị của chính quyền.
 
Độc lập sẽ giúp cho nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc,không sự hãi về những gì chiến tranh gây ra.
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh