Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chờ xóa|quảng cáo}}
{{Dnb}}
'''Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân''' (tên giao dịch [[tiếng Anh]]: ''Tinhvan Technologies JSC'' hoặc ''Tinhvan Group'') là một công ty [[phần mềm]] lớn ở Việt Nam.