Khác biệt giữa các bản “Không gian đa chiều”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Đa lập phương]]: khối lập phương nhiều chiều
*[[Mặt cắt polytope]]
*[[24-ngăn]]: lớp ngoài có 24 ngăn hình bát8 diệncạnh, 96 tam giác bằng nhau, 96 đỉnh và 24 cạnh
*[[120-ngăn]]: lớp ngoài có 120 ngăn hình thập10 diệncạnh, 120 mặt ngũ giác, 1200 đỉnh và 600 cạnh
*[[600-ngăn]]: lớp ngoài có 600 ngăn thập12 nhị diêncạnh, 1200 mặt tam giác, 720 đỉnh và 120 cạnh
<gallery>
Image:Hyperspace tiling 4-5.png
Người dùng vô danh