Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học viện Quốc gia Nông nghiệp”

Không có tóm lược sửa đổi
Tiền thân của Học viện Quốc gia Nông nghiệp là '''Trường Quốc gia Nông lâm mục''', thành lập từ năm [[1955]] ở [[Bảo Lộc|B'lao]]. Trường lúc đó thuộc [[Bộ Canh nông Việt Nam Cộng hòa|Bộ Canh nông]] với học trình chia thành ba cấp: cao đẳng, trung đẳng và bổ túc. Cao đẳng là chương trình ba năm, khi mãn khóa lãnh bằng kiểm sự.<ref>[http://www.advite.com/NLMB/QGNLM/lichsutruong.htm Lịch sử Trường Quốc gia Nông lâm mục]</ref>
 
Xưa hơn nữa đây là Nha Khảo cứu Nông nghiệp Đông Dương ([[tiếng Pháp]]: ''Institut des Recherches Agronomique de Indochine'') dưới [[pháp thuộc|thời Pháp thuộc]], xây dựng từ năm [[1930]]. Năm [[1963]] trường được chuyển về [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]] lấy địa điểm cũ của Thành Cộng hòa ở số 15 và 45 Đại lộ Cường Để.<ref>sau năm 1975 là đường Tôn Đức Thắng</ref> Học trình lúc đó tăng lên bốn năm. Năm [[1967]] việc quản lý của trường chuyển từ Bộ Canh nông sang Bộ Quốc gia Giáo dục.
 
Năm [[1968]] Trường đổi tên thành '''Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp''' cho tốt nghiệp 87 khóa sinh;<ref>"Higher Education". ''Viet Nam Magazine'' Vol IV. No 5, 1971. tr 4</ref> bốn năm sau lại đổi thành Học viện Quốc gia Nông nghiệp năm [[1972]]. Được hai năm thì chính phủ nâng cơ sở giáo dục này lên thành '''Trường Đại học Nông nghiệp''', phụ thuộc [[Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức]].