Khác biệt giữa các bản “Khảo sát xây dựng”

** [http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=NCCPORTAL&Lang=en-US National Cartographic Center of Iran (NCC)] Tehran, Iran
** [http://www.ngo-iran.ir/English.html National Geographic Organization of Iran (NGO)] Tehran, Iran
** [http://www.phantran.com.vn/ Phan Tran CFG Co.,Ltd, HCM.C, VNViet Nam]
 
* Careers in Surveying
9

lần sửa đổi