Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tất Nhiên”

n
Thơ của ông do đó được đón nhận như một hiện tượng, cùng với sự quan tâm của các nhạc sĩ nổi tiếng lúc ấy như là Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, những dòng thơ kỳ lạ đã được phổ biến hầu khắp, được nhiều giới yêu thích.
 
Tác phẩm đã in:<ref>Căn cứ theo Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
[http://vwa-pen.org/vannhanluc/N/nguyentatnhien.htm]</ref>:
 
*''Nàng thơ trong mắt'' (thơ, Biên Hòa, 1966, cùng với Đinh Thiên Phương)
*''Dấu mưa qua đất'' (thơ, Biên Hòa, 1968, cùng với bút đoàn Tiếng Tâm Tình)
*''Thiên Tai'' (Thơ, 1970)
*''Thơ Nguyễn Tất Nhiên'' (Thơthơ góp nhặt từ 1969-1980, nhà xuất bản Nam Á - Paris in lần đầu tiên năm 1980)
*''Những năm tình lận đận'' (tập nhạc 1977-1984, nhà xuất bản Tiếng Hoài Nam, Hoa Kỳ 1984)
*''Chuông mơ'' (Thơ từ năm 1972-1987, nhà xuất bản Văn Nghệ - California, 1987)
*''Tâm Dung'' (thơ, Người Việt 1989)
 
Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết một số bài nhạc, nổi tiếng trong số đó là bài ''Chiều trên đường Hồng Thập Tự''.