Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Linh Đế kỷ]] của [[Lưu Ngải]], ghi chép về [[Hán Linh Đế]]
* [[Đế vương thế kỷ]] của [[Hoàng Phủ Mật]]
* [[Thiện Tấn văn]], khuyết danh, là văn thư nói về việc nhà Ngụy nhường ngôi cho nhà Tấn
{{col-end}}