Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Bách quan chí]], khuyết danh, nghi là phần "chí" của bộ sử nào đó
* [[Bách quan danh]], khuyết danh, nội dung ghi chép các quan chức
* [[Hàm Hy nguyên niên bách quan danh]], khuyết danh, ghi chép các quan chức trong năm Hàm Hy thứ 1 (264)
* [[Ngô lịch]] của [[Hồ Xung]]
* [[Ngô lục]] của [[Trương Bột]]