Khác biệt giữa các bản “Quark xuống”

thêm hộp
n
(thêm hộp)
{{Infobox Particle
| bgcolour =
| name = Down quark
| image =
| caption =
| num_types =
| composition = [[Hạt sơ cấp]]
| family = [[Fermion]]
| group = [[Quark]]
| generation = First
*Tương| tác:interaction = [[Tương tác mạnh]], [[tương tác yếu]], Tương[[tương tác điện từ]], Tương[[tương tác hấp dẫn.]]
| particle =
| antiparticle = Down antiquark ({{SubatomicParticle|Down antiquark}})
| theorized = Murray Gell-Mann (1964)<br>George Zweig (1964)</br>
| discovered = [[SLAC]] (1968)
| symbol = d
| mass = 3.5–6.0&nbsp;[[electron volt|MeV]]/[[speed of light|c]]<sup>2</sup>
| decay_time =
| decay_particle = [[Up quark]]
| electric_charge = −{{frac|1|3}} [[điện tích|e]]
| color_charge = có
| spin = {{frac|1|2}}
| num_spin_states =
}}
'''Down quark''' là [[hạt cơ bản]], nằm trong gia đình [[fermion]], nhóm [[quark]], thế hệ thứ nhất. Lý thuyết về Down Quark được đưa ra vào năm 1964 bởi [[Murray Gell-Mann]] và [[George Zweig]], đến năm 1968 được thực nghiệm bởi [[máy gia tốc]] SLAC.
 
Ký hiệu: d.
== Đặc điểm ==
 
*Khối lượng: 3.5-6.0 Mev/c<sup>2</sup>
*Điện tích: -<sup>1</sup>/<sub>3</sub>e
*Spin: 1/2
*Màu sắc: có
*Thời gian sống: như up quark
*Tương tác: Tương tác mạnh, tương tác yếu, Tương tác điện từ, Tương tác hấp dẫn.
 
 
3.677

lần sửa đổi