Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khuếch đại (định hướng)”

G (dB) = 10 × log(Pout/Pin))
 
=== GiảiDải động ngõ ra ===
GiảiDải động ngõ ra là một giảidải biên độ, thường sử dụng đơn vị dB, là khoảng cách giữa tín hiệu lớn nhất và tín hiệu nhỏ nhất mà đầu ra có thể phản ánh được. Vì tín hiệu nhỏ nhất thường bị giới hạn bởi biên độ nhiễu, nên người ta lấy luôn tỷ số giữa biên độ tín hiệu lớn nhất và nhiễu làm giải động ngõ ra.
 
=== Băng thông và thời gian đáp ứng của mạch khuếch đại===
Tr × BW = 0,35,
 
trongTrong đó Tr là thời gian đáp ứng tính bằng giây, và BW là băng thông tính bằng Hz.
 
=== Thời gian trả về và sai số ===
Người dùng vô danh