Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Hàng không Việt Nam”

* Ngày 27 tháng 05 năm 1995, Thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp của ngành Hàng không dân dụng, lấy Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam làm nòng cốt. Tổng công ty Hàng không Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM AVIATION CORPORATION, viết tắt là AVIAVIETNAM.
* Ngày 04 tháng 04 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc thí điểm Tỏ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
* Ngày 13 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Quyết Định số 259/2006/QĐ-TTg về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam<ref>[http://74.125.153.132/search?q=cache:mPoC7QAB3bwJ:www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/kinh-te-xa-hoi/Tong_cong_ty_Hang_khong_Viet_Nam_Theo_mo_hinh_cong_ty_me-con/+259/2006/QĐ-TTg&cd=18&hl=vi&ct=clnk&gl=vn]</ref>.
 
==Tham khảo==
360

lần sửa đổi