Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Navbox |name = Vua nước Tần |title = '''Các vua''' <span style="color:#000000">nước Tần</span> |state = collapsed |titlestyle = bac...”)
 
n
----
<div/>
[[Tiêu bản:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]] {{•}}[[Tiêu bản:Vua nước Tấn|Tấn]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Sở|Sở]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua Khương Tề|Khương Tề]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Tần|Tần]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Yên|Yên]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Vệ|Vệ]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Trịnh|Trịnh]]{{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Tống|Tống]]{{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Trần|Trần]]{{•}}[[Tiêu bản:Vua nước Lỗ|Lỗ]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước NgôTrần|NgôTrần]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Sái|Sái]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Tào|Tào]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Kỷ|Kỷ]] {{•}}[[Tiêu bản:Vua nước Hàn|Hàn]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Triệu|Triệu]] {{•}} [[Tiêu bản:Vua nước Ngụy|Ngụy]]{{•}}[[Tiêu bản:Vua Điền Tề|Điền Tề]]
}}<noinclude>
 
61.882

lần sửa đổi