Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Boson W”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| decay_time =
| decay_particle =
| electric_charge = ''W'': ±1&nbsp;[[ElementaryĐiện chargetích|e]]<br> ''Z'': 0&nbsp;e
| color_charge =
| spin = 1