Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Trong [[tiếng Việt]], từ '''tập''' có thể có các nghĩa sau:
*Viết tắt cho khái niệm [[tập hợp]] trong [[toán học]]
*Một tập hợp các giấy tờ, tài liệu hay thông tin: '''tập''' (hay '''tệp''') có nghĩa gốc ban đầu nằm trong từ ''tập giấy'', dùng để chỉ các tờ [[giấy]] nằm bên trên nhau. Khi các tờ giấy mang thông tin hay chứa các tài liệu, từ này được mở rộng nghĩa trong ''tập tài liệu'' hay rộng hơn nữa ''tập thông tin''. Với nghĩa ''tập thông tin'', nó bao hàm các [[thông tin]] lưu trong một gói. Với sự phát triển của [[máy tính]], thông tin lưu trong [[bộ nhớ]] của máy tính theo các gói cũng được gọi là ''tập thông tin'' hay ngắn gọn là [[tập tin]]. Các quyển [[ấn phẩm|sách]], hay xuất bản phẩm nói chung như [[phim ảnh]], có thể được chia ra làm nhiều '''tập''', cũng là các phần thông tin theo từng gói.
*Viết tắt cho khái niệm [[tập tin]] trong [[máy tính]]
*Một:Trong tậpnghĩa hợp các giấy tờnày, tài liệu hay thông tin: '''tập''' (hay '''tệp''') có nghĩa gốc ban đầu nằm trong từ ''tập giấy'', dùng để chỉ các tờ [[giấy]] nằm bên trên nhau. Khi các tờ giấy mang thông tin hay chứa các tài liệu, từ này được mở rộng nghĩa trong ''tập tài liệu'' hay rộng hơn nữa ''tập thông tin''. Với nghĩa ''tập thông tin'', nó bao hàm các [[thông tin]] lưu trong một gói. Với sự phát triển của [[máy tính]], thông tin lưu trong [[bộ nhớ]] của máy tính theo các gói cũng được gọi là ''tập thông tin'' hay ngắn gọn là [[tập tin]]. Các quyển [[ấn phẩm|sách]], hay xuất bản phẩm nói chung như [[phim ảnh]], có thể được chia ra làm nhiều '''tập''', cũng là các phần thông tin theo từng gói.
*Các phần của các quyển [[ấn phẩm|sách]], hay xuất bản phẩm nói chung như [[phim ảnh]]. Các ấn phẩm có thể được chia ra làm nhiều '''tập''', cũng là các phần thông tin theo từng gói.
*Việc thực hành, học hay lặp lại các bước trong việc học, để thành thạo hơn trong một [[kỹ năng]]. Từ này có thể được ghép vào với ''luyện tập'', ''tập tành'', ''bài tập'', ''thực tập''... hay đơn giản là '''tập'''.
 
{{disambig}}
Người dùng vô danh