Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Trong [[tiếng Việt]], từ '''tập''' có thể có các nghĩa sau:
*Viết tắt cho khái niệm [[tập hợp]] trong [[toán học]]
*Tập hợp các tờ giấy chứa thông tin; còn gọi là xấp giấy, tệp giấy, tập tài liệu.
*Viết tắt cho khái niệm [[tập tin]] trong [[máy tính]]
*:Trong nghĩa này, '''tập''' (hay '''tệp''') có nghĩa gốc ban đầu nằm trong từ ''tập giấy'', dùng để chỉ các tờ [[giấy]] nằm bên trên nhau. Khi các tờ giấy mang thông tin hay chứa các tài liệu, từ này được mở rộng nghĩa trong ''tập tài liệu'' hay rộng hơn nữa ''tập thông tin''. Với nghĩa ''tập thông tin'', nó bao hàm các [[thông tin]] lưu trong một gói. Với sự phát triển của [[máy tính]], thông tin lưu trong [[bộ nhớ]] của máy tính theo các gói cũng được gọi là ''tập thông tin'' hay ngắn gọn là [[tập tin]].
Người dùng vô danh