Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Dữu thị phả]], có liên quan với gia tộc [[Dữu Nghi]]
* [[Quách thị phả]], có liên quan với gia tộc [[Quách Hoài]]
* [[Quách Lâm Tông truyện]], ghi chép về [[Quách Thái]]
* [[Thôi thị phả]], có liên quan với gia tộc [[Thôi Liệt]]
* [[Lục thị thế tụng]], có liên quan với gia tộc [[Lục Tốn]]
* [[Thiện Tấn văn]], khuyết danh, là văn thư nói về việc nhà Ngụy nhường ngôi cho nhà Tấn
* [[Vô Khâu Kiệm chí ký]], ghi chép về [[Vô Khâu Kiệm]]
* [[Quách Lâm Tông truyện]], ghi chép về [[Quách Thái]]
* [[Gia truyện]] của [[Tào Tháo]], ghi chép về gia tộc Tào Tháo
* [[Bình Nguyên Nễ Hành truyện]], ghi chép về [[Nễ Hành]]