Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Bách quan danh]], khuyết danh, nội dung ghi chép các quan chức
* [[Hàm Hy nguyên niên bách quan danh]], khuyết danh, ghi chép các quan chức trong năm Hàm Hy thứ 1 (264)
* [[Tấn bách quan danh]], ghi chép quan chế thời Tấn
* [[Tấn bách quan biểu]], ghi chép quan chế thời Tấn
* [[Vũ Đế bách quan danh]], ghi chép quan chế thời [[Tấn Vũ Đế]]
* [[Bách nhất thi]] của [[Ứng Cừ]]
* [[Ngô lịch]] của [[Hồ Xung]]