Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Liệt nữ truyện (Hoàng Phủ Mật)|Liệt nữ truyện]] của [[Hoàng Phủ Mật]], ghi chép về các liệt nữ
* [[Tuân thị gia truyện]], khuyết danh, có liên quan với gia tộc [[Tuân Úc (Tam Quốc)|Tuân Úc]], [[Tuân Du]]
{{col-2}}
* [[Tuân Úc biệt truyện (Tam Quốc)|Tuân Úc biệt truyện]], ghi chép về [[Tuân Úc (Tam Quốc)|Tuân Úc]] thời Tam Quốc
* [[Tuân Xán truyện]] của [[Hà Thiệu]], ghi chép về [[Tuân Xán]]
* [[Mã tiên sinh tự]] của [[Phó Huyền]]
* [[Thư lâm]] của [[Ứng Cừ]]
{{col-2}}
* [[Thần tiên truyện]] của [[Cát Hồng]]
* [[Trần Lưu kỳ cựu truyện]] của [[Tô Lâm]], ghi chép về các nhân vật ở quận Trần Lưu