Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Chờ xóa”

Đề mục mới: →‎Interwikis
(Đề mục mới: →‎Interwikis)
::Đồng ý. Tôi nghĩ là không chỉ tiêu bản này mà tất cả các tiêu bản nên giản dị và ngắn, các giải thích, thông tin thêm... nên dùng "liên kết trong" đến các bài giải thích dài hơn. Mục đích của các tiêu bản là đưa ra tại một chỗ (hay một bản) mà tại đó người đọc có thể đi đến các bài chi tiết, một tiêu bản không thể nào giải thích tất cả chi tiết. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 21:54, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
:::Tôi đã sửa lại theo ý kiến thảo luận. Hy vọng nó sẽ phù hợp hơn với nhu cầu hiện nay. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả&nbsp;lời]]</sup>\_ 04:55, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
== Interwikis ==
 
Hello,
 
The interwikis are not up-to-date because of the protection of this template. You should transpose the interwikis on a sub page ([[Tiêu bản:Chờ xoá/doc]] for exemple)
 
The interwikis can be updated using those of [[:en:Template:Db]]
 
Regards
 
--[[Thành viên:Hercule|Hercule]] ([[Thảo luận Thành viên:Hercule|thảo luận]]) 07:07, ngày 18 tháng 8 năm 2009 (UTC)
98

lần sửa đổi