Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong cầm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{otheruses}}
{{Infobox Instrument
|name=AccordionPhong cầm
|names=[[Danish language|Danish]] ([[free-bass system|free-bass]]): ''Accordeon''.
Danish ([[Stradella bass system|standard-bass]]), [[Hungarian language|Hungarian]] & [[Icelandic language|Icelandic]]: ''Harmonika''.
[[French language|French]]: ''Accordéon''.
[[German language|German]]: ''Akkordeon''.
[[Italian language|Italian]]: ''Fisarmonica''.
[[Polish language|Polish]]: ''Akordeon, harmonia''.
[[Russian language|Russian]]: ''[[Bayan (accordion)|Bajan]]''.<ref name="dyremosename">Dyremose, Jeanette & Lars, ''Det levende bælgspil'' (2003), p.132 - Origin of the instrument's name and native names in Danish, French, German, Italian and Russian.</ref>
|image=A convertor free-bass piano-accordion and a Russian bayan.jpg
|image_capt=APhong [[pianocầm accordion]]thông dụng (toptrên) and<br/> aPhong [[Russia]]ncầm của dân [[Bayan (accordion)|bayanNga]] (bottomdưới).
|background=keyboardphiếm bấm
|hornbostel_sachs=412.132
|hornbostel_sachs_desc=[[Free reed aerophone|Free-reed]] [[aerophone]]
|developed=EarlyĐầu [[19ththế centurykỷ 19]]
|range=DependsTùy on configurationloại:
 
'''Right-handTay manualphải'''
* [[Chromatic button accordion]]
* [[Diatonic button accordion]]
* [[Piano accordion]]
 
'''Left-handTay manualtrái'''
*[[StradellaHệ thống bass systemStradella]]
*[[Free-Hệ thống bass systemtự do]]
|related=
'''Hand-pumpedBơm bằng tay:'''
[[Bandoneón]], [[Concertina]], [[Flutina]], [[Garmon]], [[Trikitixa]], [[Harmonium#India|Indian harmonium]]
 
'''Foot-pumpedBơm bằng bàn đạp:'''
[[Harmonium]], [[Reed organ]]
 
'''Mouth-blownThổi bằng miệng:'''
[[Melodica]], [[Harmonica]], Laotian [[Khene]], Chinese [[Sheng (instrument)|Shêng]], Japanese [[Shō]]
 
'''ElectronicDùng reedlessđiện, instrumentskhông lưỡi:'''
[[Electronium]], [[MIDI accordion]], [[Roland Virtual Accordion]]
 
'''Kết hợp điện và hơi:'''
'''Combination acoustic/electronic instruments:'''
[[Cordavox]], [[Duovox]]
|musicians=Accordionists ([[list of accordionists]]).
|builders=
|articles=Accordion, [[Chromatic button accordion]], [[Bayan (accordion)|Bayan]], [[Diatonic button accordion]], [[Piano accordion]], [[Stradella bass system]], [[Free-bass system]], [[Accordion reed ranks & switches]]
}}