Khác biệt giữa các bản “Thucydides”

{{cquote|Số phận của tôi được định đoạt là sẽ bị lưu đày khỏi đất nước trong hai mươi năm sau sự kiện Amphipolis.}}
 
Với tư cách là một người bị Athens lưu đầy, Thucydides đi lại tự do trong những thành bang, đảo quốc và bộ lạc đồng minh của Peloponnesia. Ông đã có cơ hội quan sát cuộc chiến từ cả hai phía. Trong thời gian này, ông tiến hành những nghiên cứu quan trọng cho tác phẩm sử học sau này của mình. Thucydides nói ông theo đuổi việc viết tác phẩm ''Chiến tranh Peloponnesia'' vì nó sẽ kể lại một trong những cuộc chiến tranh vĩ đại nhất giữa những người Hy Lạp về quy mô.[[Image:AGMA Hérodote.jpg|thumb|Tượng bán thân Herodotus]]
Đó là tất cả những gì Thucydides viết về cuộc đời của chính ông, nhưng chúng ta biết thêm một số điều khác nhờ các nguồn sử liệu cùng thời. [[Herodotus]] viết rằng tên cha của Thucydides, Olorus, có liên quan tới dòng dõi hoàng tộc ở Threca.<ref>Herodotus, [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Hdt.+6.39.1 6.39.1].</ref> Thucydides có thể cũng có mối liên hệ về gia đình với chính trị gia và vị tướng của Athens [[Miltiades]], và con trai ông này [[Cimon]], những nhà lãnh đạo của hội đồng quý tộc đã hất cẳng nghị viện dân chủ. Ông ngoại của Cimon cũng tên là Olorus, khiến giả thiết nói trên càng được củng cố. Một người khác có tên là Thucydides cũng đã từng sống ở Thrace trước kia. Cuối cùng, Herodotus xác nhận mối liên hệ của gia đình Thucydides với những mỏ vàng ở Scapte Hyle.<ref>Herodotus, [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Hdt.+6.46.1 6.46.1].</ref>
 
Kết hợp tấc cả các cứ liệu riêng lẻ, có vẻ như gia đình Thucydides sở hữu một lãnh địa lớn tại Thrace, một lãnh địa thậm chí còn có mỏ vàng, giúp gia đình này có một ảnh hưởng lớn và lâu dài. Việc bảo vệ an ninh và duy trì sự phồn thịnh cho lãnh địa này nhiều khả năng đã tạo ra các mối quan hệ chính thức với những lãnh chúa địa phương xung quanh đó, giải thích cho việc một cái tên xuất phát từ hoàng tộc Thrace, Olorus, được sử dụng ở gia đình Thucydides. Sau khi bị lưu đài, Thucydides ở lại luôn lãnh địa của gia đình mình và với thu nhập từ các mỏ vàng, ông có thể dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu và chép sử, bao gồm rất nhiều chuyến đi thực tế. Tức là về thực tế, lúc đó ông giống như một chính trị gia quý tộc giàu có, có quan hệ rộng đã nghỉ hưu dành thời gian cho khoa học, hơn là một người bị lưu đày.
 
Using his status as an exile from Athens to travel freely among the Peloponnesian allies, he was able to view the war from the perspective of both sides. During this time, he conducted important research for his history, having claimed that he pursued the project as he thought it would be one of the greatest wars waged among the Greeks in terms of scale.[[Image:AGMA Hérodote.jpg|thumb|Bust of Herodotus]]
This is all that Thucydides wrote about his own life, but a few other facts are available from reliable contemporary sources. [[Herodotus]] wrote that Thucydides' father's name, [[Olorus|''Όloros'']], was connected with [[Thrace]] and Thracian royalty.<ref>Herodotus, [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Hdt.+6.39.1 6.39.1].</ref> Thucydides was probably connected through family to the Athenian statesman and general [[Miltiades]], and his son [[Cimon]], leaders of the old [[aristocracy]] supplanted by the Radical [[democracy|Democrats]]. [[Cimon]]'s maternal grandfather's name was also [[Olorus]], making the connection exceedingly likely. Another [[Thucydides (politician)|Thucydides]] lived before the historian and was also linked with Thrace, making a family connection between them very likely as well. Finally, [[Herodotus]] confirms the connection of Thucydides' family with the mines at Scapté Hýlē.<ref>Herodotus, [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Hdt.+6.46.1 6.46.1].</ref>
 
Combining all the fragmentary evidence available, it seems that his family had owned a large estate in [[Thrace]], one that even contained gold mines, and which allowed the family considerable and lasting affluence. The security and continued prosperity of the wealthy estate must have necessitated formal ties with local kings or chieftains, which explains the adoption of the distinctly Thracian royal name "''Όloros''" into the family. Once exiled, Thucydides took permanent residence in the estate and, given his ample income from the gold mines, he was able to dedicate himself to full-time history writing and research, including many fact-finding trips. In essence he was by then a retired, well-connected gentleman of considerable resources who, by then retired from the political and military spheres, decided to fund his own scientific project.
 
==Chú thích==