Khác biệt giữa các bản “Bến Lạc”

clean up, replaced: → using AWB
(clean up, replaced: → (7), → (10) using AWB)
(clean up, replaced: → using AWB)
| country 2 claim = Trung Quốc
| country 3 claim = Việt Nam
| country = Philippines
| country admin divisions title =
| country admin divisions =