Mở trình đơn chính

Các thay đổi

clean up, replaced: → (3) using AWB
* '''Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước''' là doanh nghiệp mà phần vốn góp của Nhà nước trong vốn điều lệ chiếm từ 50% trở xuống.
* '''Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác''' là công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.
* '''Công ty nhà nước độc lập''' là công ty nhà nước không thuộc cơ cấu tổ chức của tổng công ty nhà nước.
 
===Tổ chức kinh tế===
==Lý do thành lập Doanh nghiệp Nhà nước==
Trong một nền kinh tế thị trường theo tiến sĩ Trần Vinh Dự các Doanh nghiệp Nhà nước vẫn được thành lập vì các lý do sau<ref>{{chú thích web |url=http://www.voatiengviet.com/content/khi-doanh-nghiep-nha-nuoc-thua-lo-1/1489987.html|title=Khi Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ (phần 1) |publisher=voatiengviet|date= 03/11/2013 }}</ref>:
* Độc quyền tự nhiên: độc quyền tự nhiên xuất hiện khi, do quy luật tăng hiệu quả kinh tế theo quy mô, hiệu quả sản xuất và phân phối của một ngành đạt được tối đa khi chỉ có một người cung cấp duy nhất, chẳng hạn như trong ngành điện, nước. Quốc hữu hóa các ngành này thường để đảm bảo không xảy ra chuyện doanh nghiệp tư nhân trở nên độc quyền và dựa vào đó bóc lột người tiêu dùng.
* Thất bại của thị trường vốn: Có một số ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn và mức độ rủi ro cao khiến cho việc huy động vốn tư nhân qua thị trường vốn rất khó khăn. Thí dụ như việc phát triển ngành sản xuất máy bay ở Brazil (EMBRAER), hay thép ở Hàn Quốc (POSCO).
*Ngoại ứng: Các nhà đầu tư tư nhân không muốn đầu tư vào các ngành mà lợi ích của nó lan tỏa sang nhiều ngành khác trong khi họ không thu được phí từ sự lan tỏa này. Trường hợp của POSCO là một điển hình. Chính phủ Hàn Quốc đã đẩy POSCO lên vị trí số 1, và POSCO đã không lợi dụng vị trí độc quyền này để bòn rút lợi nhuận. Thay vào đó nó chia sẻ lợi ích này với các ngành khác, và vì thế làm lợi cho cả nền kinh tế.