Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

clean up, replaced: → (6) using AWB
(clean up, replaced: → (6) using AWB)
'''Hội thánh vô hình''' là khái niệm thần học về một tập hợp "vô hình" gồm những người được Chúa chọn và chỉ có Chúa biết họ, trái với "hội thánh hữu hình" – một định chế trên đất, rao giảng phúc âm và cử hành các thánh lễ. Mỗi thành viên của hội thánh vô hình đều là người đã được [[cứu rỗi]], trong khi hội thánh hữu hình bao gồm những cá nhân được cứu và cả những người không được cứu rỗi. Học thuyết này lập nền trên giáo huấn của [[Kinh Thánh]] chép trong [[Phúc Âm Matthew|Phúc âm Matthew]] 7: 21 – 23;<ref>''Không phải bất cứ ai nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa" đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. <br/>Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?" <br/>Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: "Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!"'' - Phúc âm Ma-thi-ơ 7: 21 – 23</ref> 13: 24 – 30;<ref name=Matthew>{{chú thích sách|publisher=Phúc âm Ma-thi-ơ 13: 24 – 30|title=Chúa Giê-xu phán với họ một ẩn dụ khác: "Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. <br/>Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: 'Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’ Chủ đáp: 'Một kẻ thù đã làm điều ấy.' Các đầy tớ thưa rằng: 'Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?' Chủ đáp: 'Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì lưu trữ vào kho của ta" - }}</ref> Rô-ma 2: 28, 29;<ref>''Vì một người chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật, còn sự cắt bì về mặt thể xác bên ngoài thì không phải là sự cắt bì thật. Nhưng một người bên trong là người Do Thái mới là thực là người Do Thái; sự cắt bì thật phát xuất từ tấm lòng, bởi Thánh Linh, chứ không theo chữ nghĩa. Một người như vậy sẽ được khen ngợi, không phải từ loài người, mà từ Thiên Chúa.'' - Rô-ma 2: 28, 29</ref> Cô-lô-se 2: 11.<ref>''Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Chúa Cơ Đốc, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.'' - Cô-lô-se 2: 11</ref>
==Augustine==
[[Tập tin:Sandro Botticelli 050.jpg|nhỏ|190px|[[Augustine thành Hippo]] (354 - 430)]]
Giáo thuyết này của Augustine được củng cố và nhấn mạnh trong thời kỳ [[Cải cách Kháng Cách]] nhằm xác lập một sự phân biệt rõ ràng giữa hội thánh hữu hình Công giáo Rô-ma đã xa rời giáo huấn [[Tân Ước]] và dung dưỡng nhiều tệ nạn, theo quan điểm của những nhà cải cách, với những người là tín hữu thật của Chúa. [[John Calvin]] miêu tả hội thánh vô hình là "nơi thật sự có Chúa ở giữa, ở đó chỉ có những người là con dân của Chúa được tiếp nhận bởi ân điển, và là chi thể thật của Chúa Cơ Đốc, họ đã được [[thánh hóa]] bởi [[Chúa Thánh Linh|Thánh Linh]].... [hội thánh vô hình] không chỉ bao gồm những thánh đồ đang sống trên đất, nhưng tất cả những người được chọn kể từ lúc có thế gian." Calvin vạch rõ sự khác biệt giữa hội thánh vô hình với hội thánh đang hiện diện trên khắp thế giới, "trong hội thánh này rất đông đảo là những kẻ đạo đức giả, họ chẳng có mối quan hệ nào với Chúa Cơ Đốc ngoại trừ danh hiệu và bề ngoài tin kính..." (Nguyên lý Cơ Đốc giáo 4.1.7)
 
Những người theo quan điểm của hệ phái Sùng tín còn đi xa hơn khi thiết lập khái niệm ''ecclisiolae in ecclesia'' ("hội thánh nhỏ bên trong hội thánh lớn"),<ref>''Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.'' - Phúc âm Ma-thi-ơ 22: 14</ref> ngụ ý bên trong hội thánh hữu hình trên đất là tập hợp những người được chọn và được cứu rỗi bởi [[ân điển]] của Chúa, họ có mặt, như là một thành phần thiểu số, trong các giáo hội thuộc cộng đồng [[Kitô giáo|Cơ Đốc giáo]].<ref>[http://marshill.com/2010/10/17/the-invisible-and-visible-church Discroll, Mark. ''The Invisible and Visible Church'']</ref><ref>[http://pastormark.tv/2012/07/03/4-traits-of-the-invisible-church Discroll, Mark. ''4 Traits of the Invisible Church'']</ref>
 
==Công giáo Rôma==
 
==Chính Thống giáo==
Nhà thần học [[Chính Thống giáo Đông phương|Chính Thống giáo]] Vladimir Lossky cũng đề cập đến "quan điểm Nestorian về giáo hội học," tin rằng giáo hội được chia thành hai thực thể riêng biệt: giáo hội vô hình là hội thánh thật và thuần túy, phân biệt với giáo hội trên đất, bất toàn và tương đối.<ref>[http://books.google.com/books?id=dxqvWwPSCSwC&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Lossky+%22Nestorian+ecclesiology%22&source=bl&ots=otje_abJb5&sig=QKmHOsVybflTN0a-3Pc4_XRfg6E&hl=en&sa=X&ei=fQVOUMXtO82AhQfctIGoDw&redir_esc=y#v=onepage&q=Lossky%20%22Nestorian%20ecclesiology%22&f=false Vladimir Lossky, ''The Mystical Theology of the Eastern Church (St Vladimir's Seminary Press, 1976 ISBN 0-913836-31-1) p. 186]</ref>
 
==Chú thích==